Wat kunt u het beste doen tegen (babbel)trucs aan de deur?

Hieronder een aantal aanbevelingen en tips in verband met de veiligheid aan de deur. Het doel van deze aanbevelingen is om u meer waakzaam te laten zijn. Er zijn heel veel mensen met goede bedoelingen die bij u aan de deur komen. Maar helaas zijn er ook mensen die geen goede bedoelingen hebben. Daarvoor zijn deze aanbevelingen bedoeld. Leest u ze rustig door en doe er uw voordeel mee en volg deze preventietips op:

 

Algemeen

·       Open de deur niet!! Gebruik een kierstandhouder, deurketting, kijk door het raam, de deurspion of gebruik een intercom.

·       Open de voordeur bij woongebouwen, met een centrale toegang, alleen voor uw eigen bezoek.

·       Vraag wie de persoon is en wat hij of zij komt doen. Vraag altijd om een legitimatie,

liefst door de brievenbus.

·       Medewerkers van officiële instanties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen e.d. komen nooit zonder afspraak. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.

·       Er wordt zogenaamd door de “Belastingdienst” gebeld waarbij gezegd wordt dat u direct moet betalen. Direct het gesprek beëindigen en zeker NIET betalen, dit doet de Belastingdienst nooit.

·       Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart

 

Boodschappen laten doen

·       Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar/onschuldig ze ook uit zien.  

·       Blijf altijd alert op mensen met verkeerde bedoelingen en vraag familie of bekenden om voor u boodschappen te doen.

U kunt ook uw lokale ouderenvereniging of uw gemeente om hulp vragen.

 

Collectanten

·       Kent u een collectant niet? Vraag naar een legitimatiebewijs en een afschrift van de vergunning van de gemeente of collecterende instantie (is verplicht)

·       Wees bedacht op zielige praatjes die men gebruikt om binnen te komen.

·       Laat geen vreemden binnen om b.v. gebruik te maken van uw toilet.

·       Voorkom dat u grote geldbedragen en/of waardevolle spullen in huis bewaart.

·       Laat uw achterdeur niet onbewaakt open als de (voordeur) bel gaat. Een 2e persoon kan daar dan misbruik van maken.

·       Doe geen geldzaken aan de deur zoals b.v. wisselen van geld, verwijs ze naar bv. een winkel.

·       Let goed op het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), schrijf het op voor de zekerheid. Denk ook eventueel aan een kenteken van een voertuig.

·       Twijfelt u, na het bezoek van een onbekende, bel dan de politie via het algemene toegangsnummer 0900-8844  en vraag om raad. Zij kunnen u dan eventueel verder helpen.

·       Vertrouwt u de oprechtheid van onbekende bezoekers en u weet nog zeker dat men nog in de buurt is bel dan de politie via alarmnummer 112.

 

 

Bron: SeniorWeb

Vrijdag 21 juni was onze laatste bijeenkomst voor de vakantie.

Deze middag  traden voor ons op het Kouwenkoor uit Nieuwleusen.

Dit koor bestaat al 25 jaar en bestaat uit allemaal familieleden. Ze hadden heel veel meezing liedjes.

Het was weer een heel gezellige middag met zo'n 70 

bezoekers.

Onze volgende  bijeenkomst is op 20 september in de

Schakel te Koekange dan treden voor ons op de

Zang/ Muziekgroep Lisdoonvana uit Giethoorn.

De voorzitter wens ons allen een hele fijne zomer en

wel thuis.

 

17 mei 2019

 

Dagtocht Luttelgeest / Tollebeek met rondrit NOP.

Tegen 9.00 uur vertrekken we met een volle bus (59) personen langs een mooie route naar Luttelgeest. Hier brengen we een bezoek aan het fruitbedrijf Verhagen. We beginnen met koffie of thee met eigen gebakken appeltaart met slagroom. Aansluitend krijgen we een film en uitleg over het bedrijf inclusief een rondleiding. De heer Verhagen kan smakelijk vertellen. Ook laat hij ons likeurtjes proeven gemaakt van allerlei vruchten. Tegen 12.00 uur vertrekken we naar Tollenbeek waar een 3 gangen diner voor ons klaar staat. Hierna vertrekken we met een gids door de Noord Oostpolder. De gids kan ons heel veel van dit gebied. Weer in Tollenbeek staat de koffie of thee klaar met een plakje cake. Daaarna gingen we via binnen weggetjes weer richting huis. Het was weer een geslaagde reis. Reica Reizen en Aly Soer hebben ons weer een prachtige dag bezorgd.

                                                                                                                                                         

 

Verslag van de Ledenvergadering van 29 maart 2019 in de Havezate te de Wijk. 

Aanwezig 56  personen.

De voorzitter opent de vergadering en vraagt een moment stilte voor de personen die zijn overleden. Hierna een hartelijk welkom voor de dames Martine en Sija (moeder en dochter }die ons iets komen vertellen over het zorghorloge. Dit horloge heeft 3 functies.

1 Temperatuur 2 Hartslag 3 Valdetectie.

Het horloge is waterdicht.  Zelfs Prins Constantijn is met hen naar een beurs in Amerika geweest.

De voorzitter geeft aan graag geïnformeerd te blijven over de ontwikkeling van dit horloge.

De voorzitter bedankt de dames met een boeket bloemen.

Na een korte pauze gaan we verder met de vergadering.

De agenda wordt goed gekeurd. 

Voor het reisje op 17 mei hebben zich 58 personen opgegeven.

Er werd meegedeeld dat het jaarverslag niet meer voorgelezen wordt.

De opfriscursus van de fam. Van Spil kon geen doorgang vinden door overlijden.

Jan Tonkes geeft uit leg over de Financiële zaken.

Mevr. Kitslaar en Dhr.Knol hebben de administratie van de penningmeester gecontroleerd en alles in goede orde bevonden en gaven aan om dit volgend jaar nog een keer te willen doen. Henk de Boer werd reserve voor het volgend jaar.

De voorzitter heeft contact gehad met het Nijepunt  in Ruinen. De ANBO is opgeheven en ook de ouderengroep bestaat niet meer.(20 personen)

We gaan een advertentie in het Ruinerwapen plaatsen dat we op 15 april zitting hebben in het Nijepunt.

Dan de ontwikkelingen in het bestuur. Door het overlijden van ons bestuurslid Femmie Rumph heeft Anneke Westerbeek aangegeven dat ze ons bestuur wil komen versterken.

We willen graag versterking voor de secretaris en de penningmeester.

Het huishoudelijk reglement moet om de twee jaar bijgesteld worden.

Een toevoeging  voor de Privacywet zal worden uitgevoerd.

Rondvraag: de heer Prikken vraagt of bij het kaarten ook het spel "tachtigen" kan worden toegevoegd.

We zullen dit in de nieuwsbrief van Mei voorstellen.

Hierna sluit de voorzitter het officiële gedeelte en wenst allen straks wel thuis.

We spelen nog gezellig een paar rondjes Bingo

vNieuwjaarsbijeenkomst

 

In de Schakel te Koekange op vrijdag 18 december waren

de leden van de Seniorenvereniging “De Wolden “ bijeen

voor haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

Er waren op deze bijeenkomst 89 leden aanwezig.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door het al oude bekende Duo Please. Velen konden het niet laten om ook gebruikte maken van de dansvloer. Tot slot werd de polonaise ingezet. De volgende bijeenkomst is op 8 februari.

 

 

 

 

 

 

 


Onze 

100 jarige

Wat een feest dat we met kerst 96

gasten kerst mochten vieren.

Geertje Westerbeek gaat met ons door 

het kerst verhaal. Heel veel liedjes konden we mee zingen. Hierna stond

er een koud en warm buffet klaar.

De dames van de bediening en keuken

hulp kregen een daverend applaus

Onze vereniging heeft op dit moment 165 leden. De voorzitter wens iedereen een Gezond en gelukkig  Nieuw Jaar.


 Ook deze keer een fantastische middag met een goede opkomst.

WILLEM  SPANS  uit Meppel verzorgde deze middag.

Hij vertelde en zong met ons liedjes uit de oude doos .

Met een kop koffie of thee en een drankje zong ieder uit volle borst mee.

Onze voorzitter bedankt Willem voor zijn optreden en  wenst ieder wel thuis.

(denken jullie aan 19 oktober dan komt  voormalig huisarts E.J.ten Hopen uit Zuidwolde In de Schakel te Koekange}

 

 

 

Vrijdag 29 juni bijeenkomst in de Buddingehof in Ruinerwold. 

We hadden deze middag Willem Fledderus met assistente

uitgenodigd. Er kwamen p/m 80 gasten van onze vereniging luisteren.  Het was een heel  gezellige middag.

Wat een gezellige club.

Maand van de Vrijwilliger

 

De eerste 3 Sociale Buurtmarkten zitten erop!

De buurtmarkten in zowel Ruinen, De Wijk en Zuidwolde zijn wisselend bezocht, maar ondanks dat kijken we terug op 3 succesvolle avonden.

Op maandag 30 oktober is de laatste Sociale Buurtmarkt in dorpshuis De Buddingehof in Ruinerwold.

U bent van harte welkom tussen 19.00 – 20.30 uur.

Koffie, thee en koek staan voor u klaar!

Busreis:    Ter Apel en Hasselüne                                                       12 mei 2017

 

Met een volle bus vertrekken we richting Ter Apel waar in Restaurant “Boschhuis” de koffie met cake klaar staat.

Hierna krijgen we een rondleiding door het kloostermuseum.

Dan  stappen we in de nieuwe bus van Ten Heuveltours die inmiddels gearriveerd is richting Hasselüne .

De familie Berentzen staat al op ons te wachten.

Hier genieten we van een heerlijk driegangen diner.

Tussen elk gerecht serveren ze de proeverij drankjes. De stemming komt er al goed in.

Dan wordt de groep in tweeën verdeeld en krijgen we uitleg hoe alles gemaakt wordt.

Een mevrouw geeft een heel duidelijke uitleg over het bedrijf.

Tegen vier uur gaan we weer de bus in.

Door allemaal kleine dorpjes reden we richting Ruinerwold.

We genoten van een schitterende tocht en tegen zessen waren we weer thuis.

 

 

 

 

Geslaagde Kerstmiddag Seniorenvereniging De Wolden

Onderstaande tekst werd vermeld in de kranten:

Meer dan 70 leden kwamen op donderdag 15 december bijeen voor een kerstmiddag in de Buddingehof te Ruinerwold. De zeer geslaagde middag werd verzorgd door Greetje Westerbeek (ook wel bekend in de rol van Tine Van Tutt’n ) met mooie kerstverhalen en mooie liedjes. Na afloop hadden de medewerksters van de Buddingehof een zeer verzorgde broodmaaltijd voor ons klaar gemaakt. Op 12 januari komen de leden weer bij elkaar voor de nieuwsjaar borrel met een verdere verzorging van de middag door Jan Massier. Met een praatje en een plaatje loost hij ons met een kwisje door Zuidwest Drenthe. Deze bijeenkomst is in de Havezathe in De Wijk. Ook voor februari en maart staan er activiteiten op het programma.

 

 

activiteit 

Seniorenvereniging 'De Wolden "

 

 

 

 

tekst uit de kranten:

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Seniorenvereniging vond

donderdag 12 januari plaats in de Havezathe in De Wijk.

Voorzitter Ben Mulder kon 60 leden welkom heten.

Hij blikte nog even terug op het eerste jaar als nieuwe vereniging.

De activiteiten die het afgelopen jaar hadden plaats gevonden

werden door een groot aantal leden bezocht. Ook in 2017 zijn er

weer mooie activiteiten met in mei onze jaarlijkse busreis.

De nieuwsbrief van februari verschaft hier meer duidelijkheid in.

Ook kunt u ons binnenkort op onze Website volgen.

                                                            www.seniorenverenigingdewolden.nl

De voorzitter gaf nu het woord aan Jan Massier met een plaatje en een praatje.

In de Gemeenten De Wolden, Westerveld en Meppel had hij

50 foto's gemaakt waar wij de plaatsen va in moesten vullen

waar die gemaakt waren. De score was niet al te hoog. 

Een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.