.

 

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 3

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen.

 

Nog twee maanden en dan begint het jaar 2020. Na een prachtige zomer kijken we al weer verder vooruit. De activiteitencommissie is al druk bezig geweest om voor de eerste maanden van het nieuwe jaar weer een aantal mooie middagen uit de hoge hoed te toveren. Het wordt wel steeds moeilijker om iets te organiseren dat betaalbaar is. In deze nieuwsbrief hebben wij dan ook alleen de activiteiten voor het eerste halfjaar van 2020 opgenomen. Als bestuur hebben een en ander op een rijtje gezet en komen hier in de rubriek 'van de bestuurstafel' op terug.

Verder hopen wij dat onze kaart vrienden en vriendinnen bij de kaartmiddagen allemaal aanwezig zijn en natuurlijk zien wij u allen graag bij de afsluiting van het jaar 2019 in december.

 

 

 

 

 

 


 

v  Kaartmiddag 15 november

In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold vindt op 15 november weer een kaartmiddag plaats. Er wordt gekaart om vleesprijzen.

Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december

In december sluiten wij het jaar 2019 af. We doen dit op 20 december in De Schakel te Koekange waar dan onze kerstbijeenkomst plaats vindt. Het Kleinkoor Vinkenbuurt zal deze middag voor ons verzorgen. Aanvang 14.00 uur. Na afloop sluiten wij af met een drie gangen diner. De kosten voor deze middag bedragen 20 euro p.p.

Voor deze middag moet u zich opgeven, dit kan tot 15 december bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Nieuwjaarsbijeenkomst 24 januari

Op vrijdag 24 januari 2020 is onze nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis de Havezate te De Wijk. Deze middag zal verzorgd worden door het "Voetbalkoor De Meulewiekers". Dit mannenkoor brengt een groot aantal bekende Nederlandse liederen ten gehore. Dit mag u niet missen. De middag begint om 14.00 uur. Kosten 5 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Kaartmiddag 14 februari

Op 14 februari 2020 vindt er een kaartmiddag plaats In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur. Er kunnen weer mooie vleesprijzen gewonnen worden! De kosten zijn 5 euro p.p. inclusief.

 

v  Jaarvergadering 13 maart

Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 maart 2020 in De Schakel te Koekange. De stukken die betrekking hebben op deze vergadering ontvangt u bij de nieuwsbrief van februari. De middag zal aangevuld worden met een spreker of een bingo.

 


 

 

v  Van alles en nog wat op 10 april

Op 10 april 2020 is er een bijeenkomst in dorpshuis de Havezate in De Wijk waar Jan Tijink uit De Wijk zijn steentje gaat bijdragen. We beginnen om 14.00 uur, de kosten bedragen 5 euro pp inclusief drankjes en een hapje.

 

v  Gezellige middag 12 juni

Als alles meezit willen wij op 12 juni een bezoek brengen aan Brinkzicht in Vledder. Een blaaskapel verzorgt daar een morgen of een middag met gezellige muziek en tussendoor zal een conferencier optreden. Er is koffie/thee met gebak, een pauze drankje met een hapje en tot slot een drie gangen diner incl. een drankje. De kosten voor het geheel zijn 45 euro pp. Wij hopen in de nieuwsbrief van februari meer duidelijkheid te kunnen verschaffen

 

v  Jaarlijkse busreis

Als bovenstaande bijeenkomst van 21 juni doorgaat, dan wordt onze jaarlijkse busreis van 2020 verschoven naar het najaar.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: dhr. B. Boverhof, mevr. G. Smit-Schiphorst en dhr. T. Smit, allen uit De Wijk.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden boven de 80 jaar waren in juni t/m oktober jarig:

80 jaar: mevr. G.J. Mulder-Meijer, mevr. R. Linthorst-Dekker, mevr. R. Agtersmit-Ems, mevr. H. de Boer, dhr. G.W. Vos van Steenwijk en dhr. H. Slomp.

85 jaar: dhr. J. Boverhof, dhr. E. Kloeze, dhr. H.A. Wind, dhr. G. Poel.

90 jaar: mevr. H. Bruynemeyer-Driegen, dhr. J. Kadijk.

95 jaar: mevr. J. Huizing-Boverhof

 

v  Contributie inning

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in februari worden afgeschreven. De andere leden krijgen in februari een nota met het verzoek de contributie over te maken.

 


 

 

v  Verhuizen

Ook bij ons als ouderen wordt er nog wel eens verhuisd. Wij zouden het op prijs stellen als u een verhuizing wilt doorgeven aan het secretariaat. Dank voor uw medewerking!

 

v  Ouderendag

De ouderendag in Ruinen is niet zo succesvol verlopen als voorgaande twee jaren. De standhouders kregen aanmerkelijk minder bezoekers doordat er veel andere activiteiten tegelijk plaats vonden.

 

Seniorenvereniging De Wolden had op haar stand een pot met hazelnoten, bezoekers konden raden hoeveel noten er in de pot zaten. De schattingen liepen uiteen van ruim 200 tot boven de 2000.

Het juiste aantal bedroeg 844. De heer Jan Tonkes was er het dichtst bij met 848. Jan heeft besloten om de VVV bon beschikbaar te stellen voor een goed doel.

 

v  Van de bestuurstafel

Zoals in de bijeenkomsten van september en oktober aangekondigd, heeft het bestuur moeten besluiten om de bijdrage die de leden per activiteit betalen te verhogen van 3 naar 5 euro. Ook is besloten om de consumpties voorlopig terug te brengen naar twee (twee kopjes koffie/thee of een drankje met een hapje).

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari 2020

 

 

  

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 2  - 2019

 

Beste vrienden en vriendinnen

 

Direct na ons jaarlijks reisje ontvangen jullie hierbij de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Het jaarlijkse reisje was weer zeer geslaagd. Bij het fruitbedrijf van Verhagen zijn wij heel wat wijzer geworden over het telen van onze Hollandse producten. Ook de rondrit door de Nooroostpolder met gids was zeer geslaagd

 

Graag wijs ik jullie op twee punten in deze nieuwsbrief, namelijk op het Drents Energieloket alsmede op . Beide zaken kunnen voor een aantal van ons wel eens interessant zijn.

 

Voor nu wensen wij u allen een mooie zomer.

 

v  Gezellige middagen 21 juni

In het Dorpshuis te Ruinerwold treden voor ons op het Kouwenkoor, een familiekoor met veel leden uit Nieuwleusen. 

Aanvang 14.00 uur. Kosten 3 euro p.p. inclusief consumpties en een hapje.

 

v  Gezellige middag 20 september

Op 20 september treden voor ons op in de Schakel te Koekange de Zang/Muziekgroep Lisdoonvarna uit Giethoorn.

Aanvang 14.00 uur, kosten 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Gezellige middag 25 oktober

Op 25 oktober verwelkomen wij jullie in de Havezate in de Wijk waar wij een optreden hebben van “De Olde Deerns, afkomstig uit de omgeving van Deventer. Zij zingen liedjes, houden voordrachten en spelen sketches over mooie momenten van vroeger en nu.

Aanvang 14.00 uur, kosten 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Kaartmiddag 15 november

In het dorpshuis Buddinghof te Ruinerwold vindt op 15 november weer een kaartmiddag plaats. Er wordt wederom gekaart om vleesprijzen. Inschrijven vanaf 13.00 uur, aanvang om 13.30 uur.

De kosten zijn 3 euro p.p. inclusief.

 

v  Kerstbijeenkomst 20 december

In december sluiten wij het jaar 2019 af. We doen dit op 20 december in De Schakel te Koekange waar dan onze kerstbijeenkomst plaats vindt. Het Kleinkoor Vinkenbuurt zal deze middag voor ons optreden. Aanvang 14.00 uur.

Na afloop sluiten wij af met een heerlijk buffet. Kosten 20 euro p.p.

Voor deze middag moet u zich opgeven, dit kan tot 15 december.

Opgeven kan bij Aly Soer, tel. 0522-481138.

 

v  Bezorging nieuwsbrieven

De bezorging van de nieuwsbrieven in Koekange wordt nu gedaan door mevr. Van Zon, De Berken 38 in Koekange.

  

v  Personalia

Nieuwe leden: dhr. A. Willems uit Ruinerwold, dhr. H. Martens uit Ruinen en mevr. J.A de Boer uit Ruinen.

 

Overleden: mevr. R. Oostra-Snider uit Ruinerwold, mevr. G. Slippens-Arends en dhr. A. Gortemaker uit De Wijk, dhr. H.C. Geukens uit IJhorst. Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van het verlies.

 

v  Jarigen

Onderstaande leden boven de 80 jaar waren in maart t/m mei jarig:

80 jaar: mevr. R. Knippels-Doldersum en dhr. L. de Lange.

85 jaar: mevr. G. Remmelts-Mulder, mevr. N. Steenbergen-Nijmeijer  en mevr. K. Scheper-V.d. Sluis.

 

v  Uitslag kaartmiddag 8 februari jl.

Klaverjassen:                       Jokeren :

1. mevr. M. Tonkes                1. mevr. K. Dekker

2. dhr. F. Kloeze                     2. mevr. J. Vrijlink

3. mevr. J. Koops                   3. mevr. J. van de Beld

4. mevr. H. de Boer                4. mevr. I. Mulder

5. dhr. H. de Boer                   5. dhr. K. Westenberg

Poedel mevr. A. Slomp           Poedel dhr. G. Poel

 

v  Fusie

Op 8 mei hebben de Seniorenverenigingen in Drenthe, verenigd in de NVOG, besloten met de andere seniorenverenigingen in het land te gaan fuseren met de KNVG. Zij worden dan de grootste Ouderenbond met bijna 300.000 leden. De gezamenlijke bonden hebben het vertrouwen in de pensioenonderhandelingen en de onderhandelaars van de vakbonden en werkgevers opgezegd. De senioren  voelen zich niet meer vertegenwoordigd door beide partijen en eisen een plek aan de onderhandelingstafel. In de telegraaf van 9 mei 2019 stond: Toenadering met vakbonden blijft uit.

 

v  Drents Energieloket

Het Drents Energieloket is een samenwerking van 4 gemeenten in Drenthe die streven naar het comfortabel blijven wonen of de woning verduurzamen. Dit kan met De Verzilverlening van De Wolden. De Verzilverlening is een laagdrempelige hypothecaire lening die het mogelijk maakt om aanpassingen en verbeteringen aan uw woning aan te brengen met een stukje van de overwaarde van de woning. De verzilvering is eigenlijk een soort van omgekeerde hypotheek.

 

Onder het verbeteren van uw woning valt bijv. noodzakelijk woningonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen, levensloop­bestendig maken, bouwkundige aanpassingen, asbestsanering en zonnepanelen. Deze lening heeft in tegenstelling tot andere leningen geen invloed op uw besteedbare inkomen. Dit komt omdat de rentekosten jaarlijks bij de restschuld worden opgeteld. Ook betaalt u geen aflossing.

 

Natuurlijk zijn er voorwaarden en kenmerken. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Gemeente De Wolden.

 

v  MobiVit

Ingesloten bij deze nieuwsbrief vindt u een schrijven van MobiVit, de compleetste seniorenwinkel van Drenthe. Omdat velen van u nu en in de toekomst mogelijk hulpmiddelen nodig kunnen hebben, hebben wij contact gehad met MobiVit. Wij hebben wij bereikt dat leden van de Seniorenvereniging De Wolden kortingen kunnen krijgen op de artikelen die zij verkopen. U kunt zelf bekijken of u hier iets mee wilt doen en eventueel contact met MobiVit opnemen.

                 

v  Website

Op onze website www.seniorenverenigingdewolden.nl vindt u verslagen en foto’s van onze bijeenkomsten. Neemt u eens een kijkje!

 

Algemeen

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. A. Westerveen                tel. 0522-441252

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. I. van Zon

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis.

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.

c

 

 

Nieuwsbrief

Jaargang 4, nummer 1

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen

 

De nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari was een mooi begin van 2019. Er waren deze middag 89 leden aanwezig in de Schakel te Koekange. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Duo Please dat al 50 jaar bestaat en nog steeds actief is met het verzorgen van gezellige bijeenkomsten.

Als voorzitter wil ik graag nog even twee belangrijke zaken van 2018 noemen. Te eerste een belangrijk punt voor de penningmeester, nl. dat de contributie van 95% van de leden nu automatisch werd geïnd. En als 2de de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming).

De leden konden zich allen vinden in de manier waarop het bestuur omgaat met de gegevens van de leden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten onze vereniging.

 

Ik hoop dat wij zo met z’n allen zo door mogen gaan en wij zien u graag op de volgende bijeenkomst.

 

 

v  Kaartmiddag 8 februari

Zoals vermeld in de laatste nieuwsbrief vindt op 8 februari de kaartmiddag plaats in dorpshuis Buddingehof te Ruinerwold. Inschrijven vanaf 13 00 uur en 13.30 uur aanvang kaarten.

Kosten 3 euro p.p. inclusief consumptie en een hapje.

 

v  Algemene ledenvergadering 15 maart is verplaatst naar 29 maart i.v.b  met het overlijden van  Femmie  Rumph 

 Ons Bestuurslid.

Op 29 maart vindt de Algemene ledenvergadering plaats in de Havezate in De Wijk. De aanvang is 14.00 uur.

Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 16 maart 2018 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en begroting van de penningmeester zijn op 15 maart in te zien op de vergadering.

Voorafgaand aan deze vergadering zal de firma Care Watch? ons een presentatie geven over het zorghorloge. Dit is een multifunctionele alarmknop. Na afloop van de vergadering spelen wij nog enkele spelletjes bingo.

Er zijn voor deze bijeenkomst geen kosten aan verbonden.

 

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststelling agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Verslag ledenvergadering van 16 maart 2018 (in uw bezit)

4.     Financieel verslag 2018

5.     Begroting 2019 met eventueel toelichting

6.     Verslag controle kascommissie

7.     Kiezen van een nieuw lid voor de kascommissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar mevrouw F. Rumph. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Huishoudelijk Reglement

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

v  Gezellige middag op 19 april

Op 19 april hebben wij een gezellige middag met De Doldies, een Drentse familieband bestaande uit 5 personen, oorspronkelijk komende uit Veeningen. De Doldies zingen en spelen muziek uit de jaren '70', muziek van toen wij jong waren. Zij zingen zowel in het Nederlands, Engels en in Streektaal. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Schakel te Koekange. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p. Consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Busreisje op 17 mei

Op 17 mei vindt onze jaarlijkse busreis plaats, wederom met Reica Reizen uit Uffelte. Wij brengen eerst een bezoek aan het fruitbedrijf Verhagen in Luttelgeest, waar we beginnen met koffie en gebak. Aansluitend krijgen wij een film en uitleg over het bedrijf alsmede een rondleiding. Tot slot gaan wij hier nog diverse likeurtjes proeven.

Vervolgens vertrekken we naar Tollenbeek voor ons diner, waarna we nog een rondrit maken door de Noordoostpolder en Urk onder leiding van een gids. Als afsluiting van de dag krijgen wij een kop thee/koffie met krentenbrood.

 

De prijs bedraagt bij een volle bus (60 personen) 55 euro p.p.

U kunt zich tot 1 mei opgeven bij Aly Soer tel. 0522-481138.

Na 1 mei ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want Vol is Vol

 

v  Gezellige middag 21 juni

Op 21 juni treden voor ons op in de Buddinghof te Ruinerwold het Kouwenkoor, een familiekoor met veel leden uit Nieuwleuzen. Aanvang 14.00 uur.

Kosten 3 euro p.p., consumpties en hapje inbegrepen.

 

v  Data overige activiteiten in 2019

20 september Zang- en Muziekgroep Lisdoonvarna uit Giethoorn.

25 oktober treden voor ons de Olde Deerns, een groep van 3 deerns.

15 november kaartmiddag

20 december jaarafsluiting met een kerstmiddag met het Kleinkoor Vinkenbuurt.

 

Nadere mededelingen over deze bijeenkomsten kunt u lezen in de volgende nieuwsbrieven.

 

v  Personalia

Nieuwe leden: Mevrouw J. Frijlink-Jansen en de heer G. Frijlink.

 

De vereniging komt op voor de belangen van de 50 plussers in de Gemeente De Wolden e.o. De vereniging is aangesloten bij de Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland (FASv) en de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor Gepensio­neerden (NVOG).

 

Bestuur Seniorenvereniging “De Wolden”

Voorzitter:                 dhr. B. Mulder                         tel. 0522-482511

Secretaris:                mw. A. de Best-Luten             tel. 0522-481956

Penningmeester:      dhr. J. Tonkes                         tel. 0522-480980

Leden:                      mw. A. Soer                            tel. 0522-481138

                                 mw. F. Rumph                        tel. 06-51172822

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd aan de Burg. Buitenweg 18, 7961 CS Ruinerwold, tel. 0522-481956.

 

Contributie

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,- voor leden, voor een partner of huisgenoot is dat € 25,-.

 

Bank

IBAN Regio Bank: NL73 RBRB 0929 0108 84.

 

Hulp bij het invullen van de belasting

Mw. G.M.T.J. Kitslaar uit Zuidwolde, tel. 0528-372377

 

Bezorgers/sters nieuwsbrieven:

De Wijk: dhr. H. Slomp en dhr. J. de Lange.

Koekange: mw. F. Rumph

Ruinerwold: mw. A. de Best, mw. A. Soer en dhr. J. Tonkes.

 

Centraal Meldpunt Stichting Welzijn De Wolden: op werkdagen van 9.00-12.00 uur via tel. 0528-374173.

Wijkagent nodig bel 0900-8844 en hij komt bij u thuis.

 

 

Voor zaken omtrent de WMO, Participatiewet en Jeugdwet kunt u een afspraak maken met mevrouw A. van Ulsen van Gemeente De Wolden. Zij maakt hiervoor een afspraak met de Gemeentelijke ombudsman. Het Gemeentelijke telefoonnummer is: 140528.

 

v  Lief en leed

Onderstaande leden waren in november en december 2018 en januari 2019 jarig:

80 jaar: De heren J. Dekker uit De Wijk en B. Mulder uit Ruinerwold.

85 jaar: De Dames L. Ofrein-Heiblom en H. Turksma-Jansen uit Ruinerwold en de heren L. Koezen uit Meppel, A. van Betlehem uit De Wijk en H.J. Herskamp uit Ruinerwold.

95 jaar: Mevrouw H. Schrotenboer-Bomert uit De Wijk.

100 jaar: De heer. A. Gortemaker uit De Wijk.

 

v  100 jarige

28 november was het 100 jaar geleden dat ons lid Albert Gortemaker is geboren. Op de deze dag alsmede op de kerstbijeenkomst is hier door het bestuur en leden aandacht aan geschonken.

 

v  Contributie inning 2019

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contri­butie eind februari worden afgeschreven. De andere leden ontvangen in februari een nota met het verzoek om de contributie over te maken.

 

v  Belastingzaken

Door omstandigheden is het niet mogelijk dat de heer Zeven dit jaar belasting aangiftes kan verzorgen. Ook mevrouw Paap-ter Horst heeft i.v.m. drukke werkzaamheden besloten om geen belasting aangiftes meer te kunnen verzorgen. U kunt voor uw aangiftes nu alleen terecht bij mevrouw Kitslaar (zie achterzijde van deze nieuwsbrief).

 

v  Uitslagen kaartmiddag

Klaverjassen                         Jokeren

1. H de Boer                           1. G. Kitslaar

2. A. Slomp                             2. H.J. Herskamp

3. A. Kloosterman                   3. J. Slagter

4. J. Dekker                            4. A. Hendriks

5. H. Reinders                        5. F. Rumph

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei.

                                               

Nieuwsbrief

Jaargang 3, nummer 1

 

 

Beste vrienden en vriendinnen,

 

Het jaar 2018 is goed begonnen met een fantastisch nieuwjaars­bijeenkomst waar 85 leden aanwezig waren!

Terugkijkend naar 2017 kunnen wij ook niet anders dan zeer tevreden zijn. We hebben mooie bijeenkomsten gehad waar steeds meer leden aanwezig waren. Met als afsluiter de kerstbijeenkomst met een record opkomst van 90 leden. Ook over de centrale inning van de contributie zijn wij zeer tevreden, dankzij uw volle medewerking hieraan hebben we dit kunnen realiseren.

 

Wij hopen dat wij in 2018 ook weer gezellige bijeenkomsten met elkaar mogen hebben. Graag tot ziens!

v  Kaartmiddag

In het Dorpshuis te Ruinerwold wordt op vrijdag 23 februari (aanvang 13.30 uur) een kaartmiddag gehouden. Liefhebbers/sters kunnen hier terecht voor klaverjassen en jokeren. Kosten 3,00 euro p.p. inclusief twee drankjes. Wij kaarten weer om vlees prijzen.

 

v  Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u op vrijdag 16 maart uit voor haar algemene ledenvergadering in de Havezathe in De Wijk (aanvang 14.00 uur).

Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de algemene leden­vergadering van 24 maart 2017 doen wij u gelijk met deze nieuwsbrief toekomen. Het jaarverslag en de begroting van de penningmeester zijn op 16 maart ter vergadering beschikbaar.

Vooraf aan deze vergadering zal Irma van Beek, Ombudsvrouw van de Gemeente De Wolden, u bijpraten over haar werk rondom de veranderingen in onze Gemeente inzake de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet. U kunt met uw vragen die middag bij haar terecht.

 

De agenda voor de bestuursvergadering ziet er als volgt uit:

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Ingekomen stukken en mededelingen / stand van zaken

3.     Verslag ledenvergadering van 24 maart 2017 (in uw bezit)

4.     Jaarverslag 2017 (in uw bezit)

5.     Financieel verslag 2017

6.     Toelichting op de begroting

7.     Verslag kascontrole commissie

8.     Bestuursverkiezing

Aftredend: Mevr. A. de Best-Luten (secretaris) en herkiesbaar

  Dhr. B. Mulder (voorzitter) en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend.

9.     Rondvraag

10.  Sluiting

 

Rooster van aftreden:

2018                            2019                            2020

A. de Best-Luten          F. Rumph                     J. Tonkes

B. Mulder                                                        A. Soer

v  Zang en muziek

Op 20 april vindt er in De Schakel in Koekange een zang- en muziek-middag plaats met dia’s op de achtergrond. Aanvang 14.00 uur.  Deze wordt verzorgd door Luuks Nijsingh met zijn vaste begeleider.

Kosten 3,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapjes.

 

v  Busreisje

Op vrijdag 1 juni vindt onze jaarlijkse reis plaats. Wij gaan dit jaar met Reica Reizen uit Uffelte naar de Noordelijke provincie Friesland. Na koffie met oranjekoek, bezoeken we in Surhuisterveen het Ot en Sien museum. We krijgen uitleg over het museum en kunnen daarna vrij rondkijken. Vervolgens vertrekken wij naar Beetsterzwaag voor een drie gangen lunch met consumptie, om 14.00 uur gevolgd door een rondrit door de Gemeente Opsterland. Tijdens de rondrit geeft een gids uitleg krijgen over de adel van vroeger en vertelt diverse anekdotes. Wij sluiten de middag af met een kopje thee/koffie met krentenwegge. Rond 18.30 uur zijn wij weer thuis.

Reinard en Carla Tuin die deze reis samen verzorgen, zijn in het bezit van hun EHBO diploma’s. Ook in de bus is een Hartreanimatie & AED alsmede een rolstoel aanwezig.

De prijs bedraagt bij een volle bus 55,00 euro p.p. U kunt zich tot 5 mei opgeven bij Aly Soer, tel. 0522-481138. Daarna ontvangen de deelnemers nadere informatie.

Wees er snel bij want VOL is VOL

 

v  RTV Drenthe

Wij sluiten het eerste half jaar af op vrijdag 29 juni om 14.00 uur met een optreden van Willem Fledderus, bekend van het Dréents Liedtiesfestival van RTV Drenthe. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Buddingehof in Ruinerwold.

Kosten 5,00 euro p.p. inclusief drankjes en hapje.

 

v  Nieuwe leden

Mevr. F. Geerts, mevr. T. Pruim, mevr. G.G.H. Dolfsma Spin, en dhr. P. Dolfsma, allen uit Ruinerwold.

Mevr. K. Dekker-de Wal, dhr. J. Dekker, beide uit de Schiphorst.


 

v  Lief en Leed

Verjaardagen: Het bestuur heeft besloten om aandacht te gaan schenken aan leden die 80, 85, 90, 95 en eventueel 100 jaar worden.

Jubilea: Ook willen wij graag aandacht besteden aan de leden die een 50, 60, en 70 jarig huwelijksjubilea vieren. Hier is wel enige hulp van u bij nodig. Wanneer zo’n jubileum bij u bekend is, wilt u ons dan informeren.

Overleden: W. Nijveen  Koekangerveld

 

v  Website

Onze nieuwsbrieven en foto’s van onze activiteiten vindt u op onze website: www.seniorenverenigingdewolden.nl

 

v  Volgende nieuwsbrief

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in mei. In deze nieuwsbrief presenteren wij u de activiteiten van het tweede half jaar van 2018.