Welkom bij de Seniorenvereniging De Wolden

De Seniorenvereniging De Wolden is een onafhankelijke vereniging voor senioren in de Wolden en omgeving.

De vereniging zal op algemene grondslag zijn en kent een aantal doelen. In de eerste plaats richt de vereniging zich op de plaatselijke belangenbehartiging. In een tijd waarin beleid omtrent zorg en welzijn in hoofdzaak door het gemeentebestuur wordt bepaald, kan dicht bij de bron het belang van mensen, die daarop aanspraak maken, worden gediend. Wij hebben deskundigheid in huis voor de begeleiding in de aanvraag voor huishoudelijke hulp, zorg en het invullen van moeilijke formulieren. Wij bieden hulp bij zorg en WMO vraagstukken en bij invullen van de belastingaangifte, dit tegen een kleine onkostenvergoeding. Ook kunnen wij hulp bieden bij het overstappen van energieleverancier. De vereniging gaat ook sociale activiteiten van zeer uiteenlopende aard organiseren, afhankelijk van de vraag van leden. De vereniging wil zich graag profileren als een ontmoetingsplek en dingen organiseren waar behoefte aan blijkt te bestaan. Te denken valt b. v. aan het spelen van bingo, kaartspellen, het organiseren van reisjes en vooral zomers organiseren van een fietstocht. Uitgangspunt van de vereniging is dat de wensen van de leden centraal staan. Het beleid van de vereniging zal door haar zelf, d.w.z. door de leden, worden bepaald. Via de vereniging kunnen de leden korting op hun zorgverzekering krijgen. Ook landelijk zal aan belangenbehartiging worden gedaan. De vereniging sluit zich aan bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv), NVOG te Utrecht en de VOSD. Hier worden de belangen van senioren bij het rijk behartigd. Dit gebeurt op de onderdelen pensioenen, zorg en welzijn en koopkracht. De hoogte van de contributie voor 2017 is

€ 30 per jaar en voor uw partner of huisgenoot is dit € 25 per jaar.